PLÁVANIE PRE NAJMENŠÍCH

Sme tu pre tých, ktorí  chcú spestriť denný režim svojho dieťaťa a urobiť preň niečo navyše.

Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti,odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Podporuje silu a výdrž, dychovú kapacitu, vedie k upevňovaniu hygienických návykov a otužovaniu organizmu.
Deti majú prirodzene rady vodu. A práve silné emočné vyžitie s aktívnym pohybom vo vode v skupine detí vytvára jedinečné prostredie pre zlepšenie duševného a citového vývoja. Pohybom vo vode sa dieťa zoznamuje s prostredím, vyjadruje samé seba, učí sa komunikovať s ostatnými, učí  sa spolupracovať, či sústrediť sa.

Kurzy sú určené predeti od 5 mesiacov do 3 rokov – dieťa je v bazéne spolu s rodičom. 
Plávame 1x alebo 2x týždenne.Hodina sa skladá z troch častí: pohyb v bazéne, saunovanie a masáž.

Základná cena kurzu plávania je 90 EUR - 8 lekcií. Kurzy sa otvárajú priebežne počas celého roka .

Bližšie informácie a prihlášky získate na telefónnych číslach 0908 440 599 a prostredníctvom mailu stuplik.relaxyclub@gmail.com.

Dokončiť nákup